Generaldirektørboligen på Filipstad

Fakta om
eiendommen

Vatne Property kjøpte eiendommen 17.12.18.

---

For tiden er Norske Tog leietakere av Generaldirektørboligen, og på vegne av leietakerne har Romlaboratoriet i samarbeid med Linje Arkitektur tegnet/møblert de nye kontorlokalene (se bilder av fotograf Anne Bråtveit lenger ned). Villaen består av 4 etasjer, hvorav tre benyttes av Norske Tog.

Romlaboratoriet har presentert hele prosjektet på sin hjemmeside

Generaldirektørboligen ble totalrenovert utvendig i 2000. Dette er en spesiell eiendom med to verneverdige hus omgitt av en liten park. Generaldirektørboligen ble i sin tid bygget til Thomas Heftye i forbindelse med byggingen av Drammensbanen.

Hovedhuset, portnerboligen og anlegget rundt er vernet av Riksantikvaren. Portnerboligen er omgjort til barnehage.

Villaen på Filipstad stod ferdig i 1864, etter arkitekt Georg Bulls tegninger. Byggherren var bankier Jørgen Haslev Heftye (1828 –1900), som flyttet inn her med sin familie. Allerede på 1600-tallet lå her et kjent landsted, som med tiden fikk navnet Philipsborg etter apoteker Philip Moth.

Staten overtok Philipsborg i 1909, for at den skulle tjene som bolig for generaldirektøren i NSB. Allerede året etter flyttet August Konow Fleisher inn som den første generaldirektøren i villaen. Den siste generaldirektøren flyttet ut i 1966 og villaen har senere vært brukt som hovedsete for Statens Bibliotektilsyn, Statens Bergverk, kontormøbelbedriften Martela, galleriet Kåre Berntsen AS og mentaltrenerselskapet Bertrand AS. 

Generaldirektørboligen er bygget i pusset tegl i sengotisk stil med høye tårn.

Flere bilder av boligen