Arkitektkonkurranse om knutepunktet Ski stasjon

Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Nå har vi invitert tre arkitekt-team til å komme med forslag til hvordan disse arealene best kan byutvikles.

Sentrumsplanen for Ski ble vedtatt i 2016 og åpner for utstrakt byutvikling i området rundt Ski stasjon.

- Vi eier utviklingstomter på begge sider av jernbanesporene ved stasjonen og ønsker nå å komme i gang med å planlegge hvordan disse arealene skal utvikles, forteller prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom ser for seg å utvikle både boliger, kontorer og andre næringsarealer ved stasjonen, og undersøker også muligheten for å bygge hotell.

- Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger rett ved Follos største knutepunktet, sier Breivik.

Utviklingsområdet

Vest for jernbanesporene strekker Bane NOR Eiendoms utviklingsareal seg fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet.

Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres

En del av arealet som Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle, benyttes i dag til parkeringsområde for togreisende. For at parkeringstilbudet til de reisende skal kunne opprettholdes, har Bane NOR Eiendom gitt arkitekt-teamene i oppgave å vurdere en ny parkeringsløsning.

Prosessen videre

Planen er at løsningsforslagene som arkitekt-teamene kommer med, skal danne grunnlag for en detaljregulering av arealet. De tre teamene har tiden fram til sommeren på seg til å utarbeide sine forslag.

- Gjennom arkitektkonkurransen vil vi få inn tre ulike løsningsforslag. Før vi beslutter hvilken løsning vi skal gå videre med, vil vi vise fram løsningsforslagene for publikum og la alle som ønsker det, komme med sine innspill til de ulike forslagene, sier Breivik. Han legger til at naboer og andre også vil inviteres til å komme med innspill senere i planprosessen.

Her er de tre teamene av arkitekter og landskapsarkitekter som deltar i konkurransen:

  • LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter
  • Grape Arcitects og Studio Oslo Landskapsarkitekter
  • AART Arcitects og SLA