Årnes stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Årnes stasjon ligger i Årnes, og er en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen, åpnet i 1862 da banen var ferdig til Kongsvinger.

Stasjonen blir betjent av alle tog på Kongsvingerbanen og er endestasjon for mange av lokaltogene fra Oslo.