Årsrapport 2020

Klikk her for å åpne den digitale rapporten.

Eller

Klikk her for å laste ned pdf-versjon av den trykte rapporten inkl. noter til regnskapet.

 

 

Andre rapporter kan leses her