Årsrapport 2021

2021 ble godt for både miljøet og bunnlinja

Les den digitale årsrapporten: Klikk her

Les pdf-versjonen av den trykte rapporten inkl. noter til regnskapet: Klikk her

Les om over 70 av våre pågående utviklingsprosjekter: Klikk her

 

Årsresultat

Årsrapporten viser at 2021 ble godt for Bane NOR Eiendom AS. Årsresultat før skatt ble på 1.030 millioner, som er en økning på 309 millioner fra året før.

Eiendomsporteføljen hadde en god verdiutvikling og en estimert eiendomsverdi ved årsslutt på 23.560 millioner. 61 % av dette er i eksisterende eiendomsmasse, mens 39 % av verdiene ligger i prosjektene i utviklingsporteføljen.

Høydepunkter, dypdykk og utviklingsprosjekter

I årsrapporten presenterer vi utvalgte høydepunkter fra hele året, og små dypdykk i de ulike delene av virksomheten: Les om nye verksteder og gamle som moderniseres, om servicen vi gir leietakerne, om hva vi tilbyr på stasjonene, om hva vi tenker om mobilitet, om samarbeidet med Kirkens Bymisjon på Oslo S og hva vi bidrar med av utvikling i Kristiansand. I tillegg har vi et eget bilag som viser over 70 av våre pågående utviklingsprosjekter.

Vårt viktigste bidrag

Eiendommene og utviklingsprosjektene våre er uløselig knyttet til knutepunktene og jernbanen. Det er her vi planlegger, forvalter og utvikler eiendommene – og tar vare på våre leietakere.

Vårt viktigste bidrag er derfor å skape attraktive knutepunkt som gjør at flere kan bo og jobbe sentralt - og tilrettelegge for at flere kan benytte toget, sykle, gå eller bruke andre kollektivtilbud. Vi prioriterer derfor arbeidet innenfor de områdene som gir best effekt for folk, samfunnet og miljøet, og hvor vi kan gjøre størst forskjell. 

God lesing!

Andre rapporter kan leses her