Ås stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ås stasjon ble åpnet i 1879 og er tegnet av Peter Andreas Blix. Den er stoppested på NSBs rute mellom Moss og Skøyen. Våren 2006 la NSB ned billettutsalget.

Stasjonsområdet ble ombygd på 1990-tallet da Østfoldbanen fikk dobbeltspor på strekningen Ski - Sandbukta.

Ås stasjon