Asker stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen sto opprinnelig ferdig til åpningen av Drammenbanen i 1872 og er senere bygget om flere ganger. Den opprinnelige stasjonsbygningen, tegnet av Georg Andreas Bull ble i 1921 erstattet av en ny bygning tegnet av Ragnvald Utne, ved NSB Arkitektkontor. Etter nesten 40 år i drift ble også denne revet i 1957 og erstattet av ny stasjonsbygning i 1960. Også denne var tegnet ved NSBs arkitektkontor.

Den siste ombygningen er tegnet av arkitekt Niels Torp i perioden 2003–2006 i forbindelse med at Jernbaneverket (nå Bane NOR) utvidet fra to til fire spor mellom Skøyen og Asker ved å anlegge høyhastighetsbanen «Askerbanen», som kommer inn på stasjonen gjennom en ny tunnel. Det ble blant annet bygget en ny undergang mellom sporene, og i denne undergangen har billedkunstneren Sven Påhlsson og komponisten Erik Wøllo skapt et moderne audiovisuelt kunstverk. 

Kunstverket, som tar utgangspunkt i primærfargene rødt, blått og gult, er basert på datastyrt lysteknologi. Utsmykkingen består av tre langstrakte tavler i svartmalt stål plassert langs en betongvegg med utallige lysdioder i bakkant som er programmert til å vise hele 16,7 millioner fargevariasjoner på betongveggen. Utsmykkingen har sitt eget spesialkomponerte lydspor som går i en fire timer lang sløyfe og som varierer fra dag til dag.

Jernbanestasjonen ligger 23,83 km fra Oslo S, og 104,6 meter over havet.

Visste du at?
Drammensbanen var den første jernbanelinjen som ble elektrifisert i Norge, da den stod ferdig i 26. November 1922

Sykkelhotell - her kan du parkere sykkelen din tørt og trygt