Askim stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Jernbanestasjonen ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) stod ferdig.

Askim stasjonsområde ble totalfornyet i 2014.