Atna stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Atna stasjon ble opprettet som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1877.
I 1990 ble Atna stasjon nedgradert til et stoppested som kun var betjent for reisende og gods og året etter ble den nedgradert ytterligere til en fjernstyrt stasjon uten fast bemanning, noe den fortsatt er.

Stasjonsbygningen brant 30. juni 1934 etter at en parafinovn på kjøkkenet eksploderte. Den nye stasjonen ble tegnet av NSBs arkitektkontor ved Baastad og Hoel.

Stasjonsbygget inneholder i dag en leilighet i 2.etg som står tom. I første etasje leier Jernbaneverket teknisk rom og venterom. Ellers står lokalene på stasjonen tom.

 

Godshus på Atna stasjon:

Atna GodshusAtna GodshusAtna Godshus