Bane NOR Eiendom i tall

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter en av Norges største eiendomsporteføljer og bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling. Vår ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Tall ved inngangen til 2021:

*) og holdeplasser

Tilbake til Om oss