Bleiken stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal Verneplan.

For tiden er stasjonen utleid til bolig og tekniske installasjoner for Bane NOR.