Bø stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Bø stasjon er ein jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den blei opna i 1924 da denne linja vart utvida til Bø og er utstyrt med eigen tømmerterminal. Frå 2008 har stasjonen vore ubemanna og blei derfor den siste betente jernbanestasjonen i Telemark.