Bodø stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Jernbanestasjonen ligger i Bodø sentrum, og er et viktig knutepunkt i Nord-Norge

Stasjonen ble åpnet for godstrafikk i desember 1961, mens første persontog gikk til Bodø 1. februar året etter. Stasjonen/Nordlandsbanen ble åpnet av kong Olav V.

Stasjonen med sitt store bygg og klokketårn har fått trekk fra både klassisk arkitektur og etterkrigstidens gjenreisningsarkitektur. Som den første bygningen i Bodø ble stasjonsbygningens fasade forblendet med spekket tegl fra det tidligere Bodø teglverk.

I perioden 2009-2011 ble det gjennomført en omfattende renovering ved Bodø stasjon, og hele stasjonen fikk en ansiktsløftning:

  • Ombygging av 1.etg til nye kontorer og garderober for Jernbaneverket og NSB
  • Oppgradering av venterom og publikumstoaletter for JBV
  • Etablert heis for å i vareta
  • Etablert nytt Vandrerhjem
  • Pusset opp kafeen
  • Drenerte rundt bygget
  • Jernbaneverket oppgraderte utearealene med stasjonsparken, sykkelparkering osv.
  • Etablering av toaletter til cafeen samt etablert handicaptilgang

Bygget er under stadig renovering og i løpet av 2015/2016 skifter vi glassene i vinduene og renoverer vindusinnrammingen, samt at marmorplater repareres/erstattes, alt i samråd med fylkesantikvar.

Bane NOR Eiendom tar sitt samfunnsansvar på alvor, og vi bruker mye penger på vedlikehold av våre bygninger/eiendommer. Vi er opptatt av å ha liv i alle rom da vi mener det er den beste måten å bevare byggene på. Vi er derfor veldig glad for at fylkesantikvar har vært så velvillig med å finne gode løsninger for å ivareta både bruk og fredning på Bodø stasjon.

Fredet stasjon
Stasjonen ble underlagt et fredningsvedtak i 2010, med endelig fredningsvedtak i 2016.

Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til ROM Eiendom tirsdag 28.6.16 i en høytidelig seremoni på Bodø stasjon. Les mer på riksantikvaren.no

Nordland fylkeskommune begrunner vedtaket med den sterke symbolske betydningen stasjonsbygningen og stasjonen som helhet innehar i forbindelse med sluttføringen av Nordlandsbanen.

Stasjonen symboliserer dermed Bodøs tilknytning til et nasjonalt transport- og kommunikasjonsnettverk. Den er et ruvende symbol på 1960-tallets samferdselsutvikling både nasjonalt og regionalt, og kan også ses i sammenheng med de norske sentralmyndigheters gjennomføring av «Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge» (Nord-Norge-Planen) som ble igangsatt tidlig på 1950-tallet. Videre viser den datidens sterke tro på framtiden for regionen.

I dag inneholder stasjonen blant annet kontorer for Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og NSB. I 2. etg er det det en kafe, som har høytalervarsling for togavganger.  I 2. og 3. etg er Bodø Vandrerhjem.

Les om Bodø Vandrerhjem  

Flere bilder av stasjonen