Comfort Hotel Grand Central

Fakta om
eiendommen

Ferdigstilte
prosjekter

Østbanebygget fra 1882 med fasade mot Jernbanetorget og Chr Fredriks plass, 1854-bygget med fasade mot Jernbanegaten og et nybygg inne i Østbanekvartalet er ombygd og rehabilitert til hotell. Hotellet omfatter resepsjon i 1 etg. på hjørnet mellom Chr. Fredriks plass og Jernbanetorget. Hotelrommene dekker bygningsmassens 2, 3 og 4 etg.

Østbanekvartalets fasader samt enkelte deler av interiørene er fredet. Dette stilte store krav til gjennomføringen og transformasjonsprosessen fra tidligere kontorbruk til hotell. Hotellet er ombygd med hensyn til byggets struktur og egenart, og de 170 rommene har mange spennende detaljer og romløsninger.

Hotell var et bevisst valgt da en ser at dette skaper mer liv og ferdsel i bygget og området forøvrig over en større del av døgnet enn et kontorbygg. Dette inngår som et viktig element i utviklingen av Oslo S-området.

I samråd med riksantikvaren fremstår byggets fasader nå i nyrehabilitert stand, og tilbakeført i sin opprinnelige farge.

Hotellet åpnet 30. april 2012, og blir drevet av Nordic Choice. I første etg. driver Ole Johnny Eikefjord en spennende italiensk restaurant, Bella Bambina.