Dal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Dal stasjon ble åpnet i 1854 da Hovedbanen sto ferdig. Stasjonenområdet ble opprustet 2011 med ny utforming. Denne ble offisielt åpnet 16. november 2011. Dal godshus er fredet etter kulturminneloven.

Flere bilder av stasjonen