Dale stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Dale stasjon ligg i Vaksdal kommune. Det blei laga nytt venterom i 2012. Kontor for Bane NOR (tidlegare Jernbaneverket) i første etasje samt to utleieleilegheiter i bygget.

Rutetidene frå 1907 viser at toget brukte over 2 timar til Bergen mot 46 min i 2015.

Stasjonen vurderast verna i medhald av Nasjonal Verneplan.