Dombås stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Dombås stasjon er et viktig knutepunkt. Her møtes Dovre- og Raumabanen. Kommunen og Statens Vegvesen skal i 2015 knytte stasjonen nærmere sentrum ved å bygge gangvei fra stasjonen og ned til Dombås sentrum.

Stasjonen er i dag i full bruk av jernbanefamlilen. Den gamle kafeen ble i 2009/2010 bygget om til kontorer og oppholdsrom for Jernbaneverket og NSB. Stasjonen skal i 2015 få et vedlikeholds løft på fasade og vinduer.

Flere bilder av stasjonen

Dombås e-avdeling

Bygget er utleid til et lokalt taxi-selskap.