Elverum skysstasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Knutepunktet Elverum skysstasjon har fått et nytt lokaliseringspunkt, og er flyttet fra byen til stasjonen. 

Nybygget, som er binder den gamle stasjonen og godshuset sammen, utgjør en selvstendig enhet, men er harmonisert mot de eksisterende byggenes bevaringsverdige karakter. Nybygget er utført med glass i både fasader og tak, og har store og luftige volumer.

Den nye skysstasjonen har bedret fasilitetene for de kollektivreisende ved at publikumsfasilitetene er oppgradert samt at det er etablert et tilbud for de reisende i det gamle godshuset. Det nye tilbudet vil møte den forventede veksten i reisende med tog og buss.

Bygget ble ferdigstilt desember 2012.