Fauske stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Fauske stasjon ligger i Fauske i Nordland. Stasjonen var i mange år endestasjon for Nordlandsbanen, helt til forlengelsen til Bodø var ferdig. Stasjonen er en tidstypisk 1950-tallsbygning oppført i betong. Foruten betong ble det også benyttet marmorplater fra de «Ankerske gruer» nær Fauske.

Stasjonen inneholder i dag kontorer og lokaler for Bane NOR, samt Fauske Jernbanekafé. Fauske Jernbanenekafè er et populært spisested på Fauske. Lokalbefolkningen på Fauske benytter kafeen flittig, og det er et naturlig stoppested for reisende med tog, buss, og for alle som ferdes langs E6. Det er kun 200 m fra E6 til kafèen. 

Fauske by er et viktig trafikk-knutepunkt. Nordlandsbanen har stasjon her med godsterminal. E6 går gjennom byen, og Rv. 80 til Bodø tar av her. Avstanden til Bodø er ca. 60 km. Fauske blir på denne måten et knutepunkt for all sørgående og nordgående trafikk langs E6, samt trafikk som skal videre vestover til regionens hovedstad Bodø.

Stasjonsområdet er stort, og Bane NOR Eiendom har på stasjonssiden Fauske stasjon og Fauske godshus. På motsatt side av sporet ligger godsterminalområdet med Fauske Servicebygg og garasje.

Flere bilder av stasjonen