Flisa stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Flisa var hovedstasjonen på Solørbanen frem til 1910 da banestrekningen ble forlenget til Elverum. Stasjonsbygningen er monumental og tegnet av arkitekt Paul Due i 1893. Paul Due hadde ansvaret for utformingen av samtlige stasjonsbygninger langs strekningen Kongsvinger - Flisa.

Stiluttrykket er basert på sveitserstil, men det anes ved mønene et hint av dragestil. Etasjeskillerborden er utstyrt med rektangulære felter som dekor. Dette er ett av flere gjennomgående trekk Paul Due tegnet på denne banestrekningen. På Roverud er imidlertid rektanglene erstattet av stjerner.

Stasjonsbyningens to hovedfasader - mot bygden og mot skinnegangen - domineres av to spisse gavler. Fasadene er symmetrisk komponert.

Ved stasjonen finnes også et godshus, et ilgodshus (i laftet tømmer), en privetbygning og en lokstall (i tegl). Alle disse er bygget i 1893 etter arkitekt Dues tegninger.

Persontrafikken på Solørbanen ble lagt ned i 1994, og har i dag kun godstrafikk. Det er flere store terminaler for tømmer- og flistog langs banen. Mye av trafikken kommer også fra Røros- og Dovrebanen og går via Solørbanen over Kongsvinger til og fra Sverige. Banen har en gunstig trasé med lange rettstrekninger og bare minimale stigninger.

Søndag 21. juni 2015 gjestet karettoget "Caroline" Flisa stasjon