Fredrikstad stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen (Smaalensbanen) sto ferdig.