Frogner stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Frogner stasjon ligger i Sørum kommune og er en av de opprinnelige stasjonene på Hovedbanen. Den ble åpnet i 1. september 1854, og 1965 ble den nedgradert til stoppested.