Gi din mening om Nye Oslo S!

Oslo S skal utvikles til en mer fremtidsrettet og attraktiv stasjon, som henger godt sammen med resten av byen. For å planlegge det nye stasjonsområdet så bra som mulig, ønsker vi innsikt i folks opplevelser av dagens område.

Bane NOR Eiendom er opptatt av å tilrettelegge for aktiv medvirkning i arbeidet med detaljreguleringsplanen. Vi gjennomfører i første omgang en digital undersøkelse for å få kunnskap om hvordan folk bruker og opplever Oslo S-området i dag.

Innsikten skal brukes i planleggingsarbeidet. Målet er å utvikle Oslo S til en fremtidsrettet og attraktiv stasjon som henger godt sammen med resten av byen og som tilbyr gode brukeropplevelser for både reisende og andre.

Vi vil gjerne vite mer om hvordan du bruker og opplever Oslo S-området i dag!

Klikk her for å delta i undersøkelsen.

Denne undersøkelsen er den første medvirkningsaktiviteten vi gjør, og vi planlegger flere aktiviteter i løpet av planprosessen.

Relatert innhold