Gol stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Gol er Hallingdals største trafikknutepunkt og eit veldig viktig handelssentrum i dalføret. Stasjonen blei opna i 1907 i samband med at Bergensbanen blei opna til Gulsvik, og blei fjernstyrt frå 1984.

Gol er nærmaste stasjon for skistaden Hemsedal.

Bane NOR skal modernisere plattformene og bygge ny overgangsbru på Gol stasjon slik at det vert enklare og tryggare å reise til og frå stasjonen.

Me skal fjerne planovergangen og bygge ny overgangsbru med trapp og heis. Med universell utforming vert stasjonen lettare tilgjengeleg for alle. Prosjektet kan tidlegast stå ferdig i 2026.

Les meir om moderniseringa av stasjonen her