Grua stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Grua stasjon ble opprettet som en holdeplass i 1901 ett år før hele Gjøvikbanen sto ferdig, men fikk status som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods i 1904 da ekspedisjonsbygningen tegnet av Paul Armin Due stod klar til bruk.

I 1972 ble stasjonen fjernstyrt og har i senere tid mistet betjeningen som følge av effektivisering. Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal Verneplan.

Fra stasjonsområdet eksisterer det en rekke turløyper både om vinteren med preparerte skiløyper og for resten av året. Blant annet ligger Hadeland Bergverksmuseum i kort avstand fra Grua stasjon.