Haga stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Haga er en av de opprinnelige stasjonene langs Kongsvingerbanen. Den ble åpnet i 1862 da linjen stod ferdig.

Flere bilder av stasjonen