Hakadal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hakadal stasjon ble opprettet i 1900 under navnet Hakedal, men skiftet til Hakadal i 1922. Stasjonen ble fjernstyrt i 1971, men var fremdeles betjent for ekspedering av reisende og gods. I 1991 ble stasjonen fullt automatisert, og fremstår i dag som ubetjent.

Stasjonen vurderes i henhold til Nasjonal Verneplan.

Hakadal stasjon