Halden stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Halden stasjon er kanskje den mest spennende stasjonen som ble tegnet av Peter Andreas Blix, som var arkitekt ved Statsbanene fra 1873 til 1878.

Stasjonen ble åpnet i 1879 og het Fredrikshald frem til 1928. Den var endestasjonen for Smaalensbanen som Østfoldbanen het i begynnelsen, og fikk derfor en flott og påkostet utforming. Den er fredet og er et fremtredende eksempel på den romantiske stilen som Blix anvendte i sine mur-bygninger, inspirert både av tyske middelalderborger og av gotikken. Den flotte vestibylen er ganske intakt. Resten av 1. etasje har undergått ulike forandringer i årenes løp.

I dag er det utadrettet virksomhet i hele bygget med næring og kontorer. Ledig areal for leie i 2. etasje. 

Godshus, Lokstall og Bryggerhus

Bane NOR Eiendom eier også Halden godshus, Halden bryggerhus og deler av Halden lokstall. Kirkens Bymisjon leier hele godshuset. Deler av godshuset er gjort om til kontor, sykkelverksted og sykkelbutikk. Resten er per dags dato lager. Halden lokstall ble revet i 2015, mens Halden bryggerhus vil etter hvert bli renovert.