Hamar - Strandsonen

Utbygging av Hamar strandsone nær jernbanestasjonen og sentrum skal bidra til å styrke byen som regionhovedstad ved å legge til rette for næringsutvikling og boliger.

Fakta om
prosjektet

Mulighetsstudie Hamar Strandsonen

Kontakt

Per Atle Tufte

Prosjektdirektør

Ellen Haug

Prosjektdirektør

Kart

map

I Hamar har Bane NOR Eiendom tidligere fått vedtatt områdereguleringsplaner på begge sider av sporområdet ved stasjonen. Reguleringsplanene åpner for 230.000 kvadratmeter med bolig og næring i Strandsonen, i tillegg til cirka 60.000 kvadratmeter næring langs Stangeveien. Gjennomføring av prosjektene i Strandsonen har avventet endelig valg av løsning for nytt dobbeltspor til Hamar. 

Bane NOR Eiendom skal nå gå videre med detaljregulering av Strandsonen og har i samarbeid med Hamar kommune fått utarbeidet en mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone (LPO arkitekter, SLA 2020).

Mulighetsstudien viser hvordan Strandsonen kan utvikles i to faser, hvor området nærmest Mjøsa kan utvikles tidlig og uavhengig av dobbeltsporutbyggingen på Hamar. Når jernbanen er bygget, kan resten av arealet som ikke skal brukes til jernbane utvikles som del av byområdet i Strandsonen. 

Klikk her for å se Mulighetsstudien for Strandsonen.

Hamar ligger ved bredden av Mjøsa, men i dag er forbindelsen mellom byen og vannet brutt av jernbanelinjer og verkstedområder. Byutviklingen er derfor avhengig av ny bro over jernbanen. Utbygging av dette området vil gi Hamar sentrum nye bydeler med unike kvaliteter.

Det er igangsatt detaljregulering for området som forventes vedtatt i løpet av 2022. Mulighetsstudiet har vist et utviklingspotensial på cirka 76.000 kvadratmeter i fase 1 og 38.500 i fase 2, og vil avklares
gjennom detaljregulering.