Håndbok for verksteder

Verkstedhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk av Bane NOR Eiendom A/S sine verksteder. Alle brukere av verkstedene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR Eiendom til en hver tid setter for bruk av verkstedene.

Verkstedhåndboken regulerer aktiviteter relatert til bruk og tjenester inne på verkstedene. Aktivitetene relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

Klikk her for å komme til håndboken