Hanestad stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hanestad stasjon er en av de opprinnelige jernbanestasjonene på Rørosbanen. Den ble åpnet da Rørosbanen ble satt i drift. Stasjonen stod ferdig i 1877, men ble senere revet og ny stasjon stod ferdig i 1964.

Stasjonen i dag er benyttes som venterom samt bolig.

Hanestad ligger i Rendalen kommune i Østerdalen, ca 266 km fra Oslo og har 51 innbyggere (2013). På Hanestad finner det foruten jernbanestasjonen, både leirskole, vertshus og kirke. Seks kilometer nord for Hanestad renner Tegninga ut i Glomma, her kan man finne vannfallet Tegningfallet. Tyve kilometer nord for Hanestad ligger Jutulhogget, en av Nord-Europas lengste canjoner. Bygda ligger skjermet fra trafikken langs hyggelige småveier både nordover og sørover langs dalen. I tillegg til dett er det en betydelig bebyggelse i og ved Grøttinggrenda på vestsiden av Glomma.