Heggedal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Heggedal stasjon ligger i Asker kommune og ble åpnet i 1874 som en del av Christiania - Drammenbanen. Da Lieråsen tunnel ble åpnet i 1973 ble den gamle banestrekningen fra Spikkestad til Asker kjent som Spikkestadlinjen. Det gamle stasjonsbygget består av bolig i 2. etg og cafe/butikk samt venterom i 1. etg.

For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten på Heggedal stasjon har Bane NOR bygget  to nye, høyere og lengre plattformer. Stasjonsområdet er universelt utformet med bl.a. tilgjengelighet  til perrong via heis. Det er satt opp nye leskur og benker, ny belysning, nytt høyttaleranlegg og flere monitorer som viser togtrafikken.

Flere bilder av stasjonen