Hellvik stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hellvik stasjon er en jernbanestasjon som ligger på Jærbanen i Hellvik. Stasjonen ble åpnet da Sørlandsbanen ble åpnet i 1878. I dag er det kun lokaltog som stopper på stasjonen. Stasjonsbygget brukes i dag til næringslokaler.

Jernbanesporene ble oppgradert fra smalsport til normalspor i 1940-årene og den gamle traseen mellom Egersund stasjon og Hellvik stasjon blitt tatt i bruk som tursti, kalt «Hellvik folkesti». Folkestien går fra Hellvik bedehus, via den nedlagte Maurholen stasjon, til Egersund.

Visste du at Hellvik stasjon var den første stasjonen der en kunne ha togkryssing?