Hjerkinn stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hjerkinn stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen. Dovrebanen er betegnelsen på jernbanestrekningen mellom Dombås og Støren. Strekningen ble åpnet i 1921. Høyfjellsstrekningen over Dovrefjell ble i hovedsak lagt til å følge den gamle ferdselsveien over fjellet, og 4 av de 5 stasjonene ble anlagt like ved de gamle fjellstuene, og fikk navn etter disse. Dette var Fokstua, Hjerkinn, Kongsvoll og Drivstua. Den 5. stasjonen fikk navnet Vålåsjø.

Stasjonen ligger ved tettstedet Hjerkinn sentralt ved Dovrefjell nasjonalpark som ligger i Dovre kommune.

Stasjonen ble åpnet i 1921 da banestrekningen Dombås – Trondheim sto ferdig og ligger 1017 meter over havet. Hjerkinn stasjon er ikke bemannet, men har likevel togstopp.

Hjerkinn stasjon ble fredet i 1999. Fredningen omfatter stasjonsbygningens og godshusets eksteriør og interiør og et område rundt bygningene med perrong og rester av hageanlegg. Lokstallen med sporområde til og med dreieskiva er også fredet. Bane NOR (Jernbaneverket) har i 2014 restaurert uteområdet og reetablert hageanlegget og perrongen. Bane NOR Eiendom har samtidig rehabilitert tak og fasade.

Hjerkinn stasjonsbygning ble bygget i årene 1918-1921, og er tegnet av arkitekt Erik Glosimodt. Stasjonsbygningene langs Dovrebanen blir betegnet om hans hovedverk. Stasjonene langs Dovrebanen er karaktieristiske for den nasjonalromantiske og stedstilpassende utformingen som jernbanen la vekt på i perioden 1910-1920.

Lokstallen på motsatt side av linjen, er oppført i 1920-1921 etter tegninger av arkitekt Baastad ved NSB arkitektkontor. Både eksteriører, interiører og opprinnelig fargesetting er godt bevart.  

Flere bilder av stasjonen og tilhørende bygg