Hønefoss stasjon

Hønefoss stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble åpnet i 1868 da Randsfjordbanen ble forlenget fra Tyristrand til Randsfjord. Nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1909, i forbindelse med åpningen av Bergensbanen.

De fleste av Bergensbanens tog har blitt kjørt over Drammen i stedet for over Roa siden slutten av 1980-tallet.