Hovin stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hovin (Hovind før 1921) er en av de opprinnelige stasjonene på Trondhjem - Størenbanen. Stasjonsbygningen ble tegnet av G.A. Bull, men er blitt ombygget en god del. Stasjonen ligger på Dovrebanen 44,98 km sør for Trondheim. Den har i dag bare lokaltrafikk.

Flere bilder av stasjonen