Kjelsås stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble opprettet ved Gjøvikbanens åpning til Røykenvik i 1900. Kjelsås ble fjernstyrt fra 1971, og ubemannet året etter. I dag er Kjelsås fjernstyrt ubetjent stasjon med kryssingsspor og mulighet for av- og påstigning. Stasjonen kan betjenes ved behov.

Stasjonsmiljøet er skapt av arkitekt Paul Due, og stasjonsbygningen og uthuset er fredet.

Kjelsås stasjon