Klepp stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Klepp stasjon er ein jernbanestasjon på Jærbanen i Rogaland fylke. Stasjonen opna i 1878 da denne linja stod ferdig. I dag er stasjonsbygget brukt til næringsformål, med ein leilegheit i 2. etasje.