Knutepunktkonferansen 2022

Konferansen blir utsatt en stund til vi trygt kan møtes og være sammen igjen. Vi annonserer ny dato straks vi vet mer. Tema for konferansen: Nok folk + Kollektivtilbud = God sentrumsutvikling?

Samtaler og foredrag

Vi skal se nærmere på hva som skaper god og bærekraftig sentrumsutvikling – og hvilken rolle et godt kollektivtilbud har for å lykkes med utviklingen. Har knutepunktets funksjoner og tilbud betydning for om folks velger kollektive reisemåter? Og er fortetting ved knutepunkt god byutvikling? Dette og mer til skal belyses fra talerstolen og gjennom samtaler på scenen.

Bane NOR bygger ny jernbaneinfrastruktur i InterCity-området, og vi skal se på hva raskere reisetid mellom byene betyr for deres byutvikling. Er byene klare til å utnytte mulighetene?  

En statssekretær fra Samferdselsdepartementet og representanter fra kommuner, forskningsmiljø, Ruter og Bane NOR kommer for å fremme innlegg og diskutere temaet sammen med oss.

Når og hvor?

Konferansen arrangeres på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika en tirsdag eller torsdag senere i år, og varer fra kl. 09.00 til kl. 13.00, deretter er det lunsj. Også denne arrangeres i samarbeid med Estate Konferanse. Deltakelse inkl. lunsj koster kr. 2.250,- + mva.

Klikk her for å lese mer om programmet og foredragsholderne - og eventuelt melde deg på.