Knutepunktkonferansen 2022

6. september 2022 stiller vi blant annet dette spørsmålet: Er det slik at Nok folk + Kollektivtilbud = God sentrumsutvikling? Hva skjer med byutviklingen når kollektivtilbudet er attraktivt? Er det en gjensidig avhengighet her?

Samtaler og foredrag

Vi gleder oss til å møtes igjen!

På konferansen 6. september skal vi se nærmere på hva som skaper god og bærekraftig sentrumsutvikling – og hvilken rolle et godt kollektivtilbud har for å lykkes med utviklingen. Har knutepunktets funksjoner og tilbud betydning for om folks velger kollektive reisemåter? Og er fortetting ved knutepunkt god byutvikling? Dette og mer til skal belyses fra talerstolen og gjennom samtaler på scenen.

Bane NOR bygger ny jernbaneinfrastruktur i InterCity-området, og vi skal se på hva raskere reisetid mellom byene betyr for deres byutvikling. Er byene klare til å utnytte mulighetene?  

En statssekretær fra Samferdselsdepartementet og representanter fra kommuner, forskningsmiljø, Ruter og Bane NOR kommer for å fremme innlegg og diskutere temaet sammen med oss.

Når og hvor?

Konferansen arrangeres på Clarion The Hub i Oslo sentrum tirsdag 6. september, og varer fra kl. 09.00 til kl. 13.00, deretter er det lunsj. Også denne arrangeres i samarbeid med Estate Konferanse. Deltakelse inkl. lunsj koster kr. 2.250,- + mva.

Klikk her for å lese mer om programmet og foredragsholderne - og eventuelt melde deg på.

Tidligere knutepunktkonferanser

Dette er niende gangen vi arrangerer denne typen konferanse.
Klikk her for å lese mer om de åtte tidligere konferansene våre