Kongsberg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Kongsberg stasjon er endestasjon for lokaltogene Kongsberg - Eidsvoll. Den opprinnelige stasjonen ble åpnet i 1871 da Randsfjordbanens sidelinje Hokksund – Kongsberg sto ferdig. Ny stasjon med nåværende plassering ble bygd etter tegninger av Gudmund Hoel og N.W. Grimnes og tatt i bruk i 1917 i forbindelse med byggingen av Sørlandsbanen.

Stasjonen og området ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Fredningen omfatter stasjonsbygningens eksteriør, godshuset, lasteramper og lokomotivstallen med nærmeste sporområde til og med dreieskiva samt opprinnelige detaljering i interiør på nevnte bygg.

 

Kongsberg stasjon