Kongsvoll stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Kongsvoll stasjonen ligger ved tettstedet Kongsvoll i Oppdal kommune. Kongsvoll stasjon er ikke bemannet, men har likevel stopp av samtlige tog. Kongsvold Fjeldstue ligger 5 minutters gange fra stasjonen, gjester til fjellstua hentes med bil etter avtale.

Stasjonsbygningen og godshuset ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Kongsvoll godshus ligger rett ved stasjonen, og inneholder toaletter (utedo) og venterom for de reisende.

Formålet med å frede Kongsvoll stasjon ar å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk anlegg fra Dovrebanens åpning i 1921.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre byggets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning med dekor,edre vinduer, dører, materialbruk, overflater, skal beholdes.

Formålet videre er å bevare rominndelingen samt bygningsdeler og overflater i de deler av bygningens interiør som har opprinnelig karakter.

Fredningen av området rundt bygningene har som formål å bevare og sikre anlegget virkning i miljøet gjennom opprettholde anleggets karakter som jernbaneanlegg

Flere bilder av stasjonen