Kontorbygget Knutepunktet, Voss

Området rundt Voss stasjon er kraftig rustet opp: Egen buss- og drosjeterminal, ny togstasjon, gondol og et nytt hotell, som dobler hotellkapasiteten i sentrum. I tillegg er kontorbygget Knutepunktet ferdigstilt.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2019: Detaljregulering ble vedtatt i mai 

2020: Signerte entrepriseavtale med entreprenør Consto 27. mars

Ferdigstilt i årsskiftet 2021/22

Kontakt

Kristin Haug Lund

Seksjonsleder, Gjennomføring

Michael Robertsen

Prosjektsjef, Gjennomføring

Kart

map

Kontorbygget Knutepunktet føyer seg godt inn i rekken av nye bygg ved stasjonen. Bygget er ferdigstilt, og lokalene ble overlevert til leietakerne tidlig i februar 2022. Knutepunktet skal samle flere av Voss herads tilbud innen barnevern, helse-, sosial- og omsorgstjenester. I tillegg vil Helse Vest, Vestland Fylkeskommune og Bane NOR ha tilhold i bygget.

Vi har lagt vekt på å benytte norske materialer og lokale byggetradisjoner, med mye bruk av tre, terrasso og skifer, kombinert med delikat og frisk fargebruk. Innvendig har bygget et lyst, varmt og nordisk preg, som tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, og gode opplevelser for de mange eksterne brukerne av bygget.

I første etasje kommer en kafé med store vindusflater mot det flotte torget og et skiferbelegg som er henger sammen med uteområdet. Kaféen blir åpen for både leietakere og andre.

Uteområdet er utformet i samarbeid med Voss herad, og vil gi et løft for hele området. Byrommene har benker, skiferdekke, atrium med scene ved den store trappen, lekeplass for barna og ikke minst mye grønt. 

Et godt miljøbygg

I Bane NOR Eiendom er vi svært opptatt av bærekraft i våre prosjekter – og dette har vi selvsagt tatt med oss i Knutepunktet. Bygget vil sertifiseres til BREEAM NOR Excellent, få energiklasse A og passivhusstandard. I tillegg er det etablert solceller på deler av takflaten.

- Et godt miljøbygg har også vært viktig for Voss herad og de andre leietakerne, så det er spesielt hyggelig at vi har lyktes med denne felles målsetninga, forteller prosjektdirektør Kristin Haug Lund i Bane NOR Eiendom.  

Kontorbygget på den såkaldte "Fengselstomten" er den siste brikken i den omfattende knutepunktutviklingen, og kompletterer rekken av ny og spennende bebyggelse ved stasjonen – og bidrar dessuten til å knytte stasjonsområdet tettere på Voss sentrum. – Voss er et veldig godt eksempel på hvordan vi jobber med knutepunktutvikling, sier prosjektdirektør Kristin Haug Lund i Bane NOR Eiendom. Det krever et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide.

Klikk her for å lese den utfyllende presentasjonen av prosjektet på bygg.no 22/2-22.