Otta skysstasjon

Kontorlokaler til leie - Otta stasjon

Ledige kontorlokaler i både 1. etg og 2. etg.
Per i dag er det delt inn i enkeltkontor, men vi er åpen for å gjøre tilpasninger til riktig leietaker. Det er mulig å leie hele arealt eller deler av det.

Visning etter avtale.