Koppang stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble gjort fjernstyrt i 1991 og er i dag ubetjent, men fungerer som skysstasjon for videre reise med buss og taxi. Den opprinnelige stasjonen fra 1875 ble utfaset da dagens stasjonsbygnng ble tatt i bruk i 1959.

Stasjonens historie
Fra Rørosbanens åpning i 1877 og helt fram til 1885 måtte togreisende mellom Østlandet og det nordenfjeldske overnatte på Koppang. Dette førte til stor aktivitet ved stasjonen og gjorde at området rundt dette samferdelspunktet vokste. Lokomotivene måtte settes inn i stallen og de reisende måtte bli innlosjert på hotell (losjihus) som ble reist på gangavstand fra stasjonen. Det mest betydningsfulle av disse losjihusene var Hansens hotell som ble revet så sent som i 2001.

Et historisk jernbanemiljø
Stasjonsområdet på Koppang, med den gamle stasjonsbygningen, ett gjenværende hotell og den viktorianske jernbaneparken samt en større betjentbolig med et uthus ble tegnet av arkitekten Peter Andreas Blix. Disse utgjør et historisk jernbanemiljø fra Rørosbanens begynnelse hvor reisen mellom Kristiania og Trondhjem tok flere dager og inkluderte båtreise med DS Skibladner på Mjøsa, bespisning og overnattinger.

Koppang
Koppang er et tettsted og administrasjonssenter i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Tettstedet har 1.199 innbyggere pr 2014 og ligger omtrent 51 km nord for Rena. Navnet er etter en kaupang som skal ha ligget her i middelalderen. Stedet har i dag flere skoler, butikker, flerbruks hus med kinosal, bibliotek, bokhandel, bank mm. Dalen er delt av Glomma. Tettstedet har et stort moderne sagbruk med høvleri, Det er mange flotte turmuligheter, både på ski, med hest og til fots.

Koppang stasjon ble renovert innvendig i 2009, og fremstår nå som en velholdt stasjon.