Koronaviruset påvirker oss alle

Koronaviruset og dets smittefare har skapt en ny hverdag for oss alle. Vi i Bane NOR Eiendom gjør vårt for å holde hjulene i gang og hindre spredning.

Vi vet at viruset smitter når mennesker samles og er tett på hverandre. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til de retningslinjene myndighetene til enhver tid gjør gjeldende. Det er utfordrende, men viktig å følge statsministerens råd om at vi som samfunn må stå sammen – ved å holde avstand. Vi må ta vare på hverandre og bruke de mulighetene vi har for samhandling, blant annet gjennom elektroniske medier.

Bane NOR Eiendom er bevisst vårt samfunnsansvar og tar vår rolle i arbeidet med å holde togtrafikken i gang, på det største alvor. Ved å sørge for at stasjonene, verkstedene og de andre driftseiendommene holdes i drift og er trygge og rene, bidrar vi til å opprettholde togtrafikken. Dette er viktig for å sikre at folk som jobber i helsevesenet, redningstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner, kommer seg på jobb, og at godstrafikken holdes i gang.

Vi i Bane NOR Eiendom er fullt bemannet og jobber operativt fra våre hjem. Vi har full tilgang til våre systemer og er tilgjengelige på epost, telefon og Teams.

Mange av våre leietakere befinner seg på grunn av koronapandemien i en vanskelig situasjon, og vi vurderer nå hvordan vi kan bidra til å hjelpe dem gjennom krisen. Foreløpig  jobber vi som planlagt med eiendomsutviklingsprosjektene våre, men vi er forberedt på bruke noe lengre tid enn forespeilet på enkelte prosjekter.

Ta være på hverandre.