Kråkstad stasjon

Kråkstad eller Kråkestad er en vernet stasjon på Østfoldbanen.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Kråkstad stasjonen ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens Østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) sto ferdig.

Stasjonsområde ble totalfornyet sommeren 2014.