Lillehammer skysstasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Stasjonen på Lillehammer ble i 2011 oppgradert til en moderne skysstasjon, og fikk en ny og åpen planløsning med tydelig markert hovedinngang i midtbygget i form av en «laftekasse». Denne skal assosiere lokal byggeskikk samtidig som den skal ha et moderne uttrykk.

Det er blitt etablert et reisesenter med de service- og informasjonstjenester som forventes i et regionalt reisesenter. Lillehammer Turistkontor, Den Norske Turistforening og NSBs kundesenter har flyttet inn hit.

Serveringstilbudet er blitt oppgradert og i de øvrige arealene er det kontorer og Vandrehjem for overnatting. Ombyggingen gjøres i samsvar med kravene til universell utforming. Det er lagt opp til gode informasjonsløsninger med bl.a. sanntidsinformasjon for tog og buss.

Lillehammer er endestasjon for InterCity-togene. Stasjonen ble åpnet i 1894 da strekningen Hamar - Tretten ble tatt i bruk. I forbindelse med OL i 1994 ble den bygd om, og igjen i 2011 for å tilfredsstille dagens krav til en moderne skysstasjon.

Hva er en skysstasjon?
Skysstasjonene er i dag som i gamle dager tuftet på fire hovedpilarer: Bytte av transportmiddel, informasjon, overnatting og bespisning. I dag kjennetegnes skysstasjonen av behovet for effektive og koordinerte bytter av transportmidler, tilgjengelig informasjon og ulike gode servicetilbud til de reisende og de som ferdes på stasjonen.