Losna stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Losna stasjon er en nedlagt stasjon i Ringebu, langs Dovrebanen. Den ble åpnet som stoppested i 1896 da jernbanen ble forlenget fra Tretten til Otta.