Lundamo stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Lundamo jernbanestasjonen ligger på Dovrebanen 38,09 km sør for Trondheim, og er en av de opprinnelige stasjonene på Trondheim – Størenbanen. Lundemo stasjon (i Melhus kommune) åpnet med Trondhjem-Størenbanen i 1864 og ble kalt Lundamo fra 1921. I dag trafikkeres strekningen av både Dovrebanens og Rørosbanens tog, men det er bare lokaltogene på sistnevnte som stopper — samt morgentoget fra Oppdal ved behov.