Lunde stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Lunde stasjon er en jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1925 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Lunde. Stasjonsbygningen er i dag brukt til boligformål i 2. etasje og venterom i 1. etasje.